ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 02537733232 تماس حاصل نموده یا به آدرس قم خيابان سميه نبش کوچه 39 // CitySky.qom@gmail.com مراجعه نمایید.